~Yang Budiman~

Khamis, 8 November 2012

Bincangkan pembaharuan dalam masyarakat Eropah di zaman Renaissance hasil dari pengaruh keilmuan dan interaksi dengan umat Islam.

Assalamualaikum. Respon mengenai soalan Ustazah tentang pembaharuan dalam masyarakat Eropah di Zaman Renaissance hasil dari pengaruh keilmuan dan interaksi dengan umat Islam.

Sebelum itu, sedikit pemahaman dari kemunculan zaman Renaissance ini adalah kerana pembaharuan golongan tertentu daripada zaman gelap. Saya mendapat tahu bahawa melalui kaedah "Garisan Waktu" di Barat iaitu terdapat 4 zaman, yang pertama adalah "Zaman Klasik Greek" yang difahami di zaman ini lahir tokoh-tokoh falsafah seperti Plato, Socrates, Aristotle dan sebagainya. Mereka membincangkan sesuatu persoalan yang timbul bagi mencari hakikatnya lantas menghasilkan pelbagai teori dan ilmu dari kefahaman mereka. Oleh itu, di zaman ini kaedah berfikir adalah tidak terhad dan tanpa batas.

Namun, setelah munculnya zaman kedua iaitu "Zaman Pertengahan", Institusi agama adalah berkuasa di Eropah secara mutlak. Peranan Paderi atau Pope sebagai ketua yang perlu dipatuhi. Gereja menjadi pusat pentadbiran. Masyarakat adalah berdasarkan iman dan taqwa sebagai penganut Kristian. Tokoh-tokohnya adalah seperti St. Thomas Aquinas, St. Augustine dan sebagainya. Mereka lebih mementingkan keagamaan, tentang Tuhan dan sumber utamanya adalah bible semata. Semua bahagian politik, ekonomi, perdagangan dan lain-lain telah dikuasai oleh golongan agamawan. Tidak boleh dikuasai oleh orang lain yang tiada taraf agama yang tinggi. Oleh yang demikian, zaman ini juga dikenali sebagai zaman gelap kerana ilmu terdahulu tidak dikembangkan dan diteruskan sebagaimana ahli-ahli falsafah Islam yang seiring di zaman ini mempelajari pelbagai ilmu tanpa had. Ilmuan telah disekat untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi.

Oleh itu, golongan ilmuan di zaman gelap ini lari dari kongkongan pemerintahan gereja kepada Tamadun Islam sebagaimana yang kita ketahui peristiwa sejarah kemasukan Islam ke Barat dengan pembukaan Kota Konstantinopel yang telah berhijrah ke Itali. ketika ini, Ahli Falsafah Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan ramai lagi giat aktif memperluaskan ilmu mereka daripada idea zaman Greek. Mereka berfikiran terbuka dengan kedatangan ilmuan Barat bagi mempelajari ilmu-ilmu mereka. Karya-karya Arab telah diterjemahkan ke Bahasa Latin bagi memudahkan ilmuan Barat mempelajarinya. Hal ini dibuktikan dengan pembinaan Universiti di Itali di Bologna dan di Padova. Selepas itu, hasil dari ilmu yang diperolehi, ilmuan Barat kembali ke Eropah bagi membangunkan kembali Tamadun mereka.

Di waktu ini, pemerintahan gereja oleh agamawan terpaksa akur dengan fakta dan teori yang telah berjaya dibuktikan dengan jelas oleh golongan ilmuan. Ilmuan Barat mengatakan bahawa sumber atau ideologi agama tidak mampu untuk membuktikan kebenaran terhadap sesuatu perkara, malah mereka mengatakan yang tidak benar, juga disebabkan faktor golongan agama yang tidak memberi contoh yang baik.  Akhirnya, pelbagai ilmu seperti kesusateraan, kesenian, sains mampu berkembang di Barat. Inilah titik tolak permulan Zaman Renaissance hasil dari ilmuan umat Islam. Mereka memartabatkan ilmu Greek, dan menjadikan mereka mementingkan kehendak manusia itu sendiri yang dikenali sebgai "Humanism" dengan kepentingan material yang menguntungkan. Manakala agama "Kristian" tidak menjadi ikutan yang kuat menjadikan manusia bebas memilih keputusan.

Maka seterusnya telah lahir zaman Moden dan akhirnya zaman Teknologi. Di zaman pembaharuan inilah ilmuan Barat bangkit dengan mengaplikasikan ilmu mereka dengan menghasilkan pelbagai ciptaan dengan menggunakan ilmu sains. Seperti Isaac Newton dengan teori graviti, pembuatan telefon Granhambell. Keseniaan Leonardo da Vinci dan banyak lagi. Kesimpulannya, ilmu adalah satu kepentingan untuk membawa perubahan masyarakat dan tamadun, tetapi hakikat kebahagiaan sebenar kita sebagai umat Islam adalah keseimbangan kejayaan duniawi dan ukhrawi.

Wallhu 'alam.

Apakah Pengertian Falsafah?

Sedikit sebanyak pemahaman mengenai persoalan pensyarah tentang apa pengertian falsafah. Kita boleh lihat mengenai sabjek pengantar falsafah, falsafah agama, falsafah abad pertengahan dan sebagainya, di permulaan pembelajaran akan diterangkan maksud atau pengertian falsafah itu sendiri. Sebagaimana perkongsian sahabat-sahabat yang lain, telah jelas maksud perktaan falsafah itu sendiri yang kebanyakkannya mengatakan bahawa perkataan falsafah itu berasal dari zaman Greek yang mana dari sudut bahasanya menyebut " Philiensophos". Dipecahkan perkataan "Philien" yang bermaksud menyintai dan "Sophos" bermaksud hikmah. Istilah Yunani juga disebut sebagai "Philosophia" yang membawa maksud yang sama iaitu "mencintai hikmah/ bijaksana".

Kenapa pengertian falsafah dimaksudkan sebagai "mencintai hikmah", adalah kerana melihat ahli-ahlinya yang giat berfikir mengenai sesuatu yang muncul dari pemikiran mereka. Mereka iaitu ahli falsafah digelar sebagai "Pencinta hikmah" kerana ingin mencari kebenaran dari sesuatu persoalan yang ditimbulkan.

Bak kata Dr. Indriaty (Pensyarah Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM), ahli falsafah ini suka berfikir dan mereka amat menyintai ilmu pengetahuan kerana mereka mempunya sifat ingin tahu yang amat mendalam untuk memastikan sesuatu perkara yang mereka musykil untuk sampai hakikat kebenarannya. Oleh itu, mereka secara bersungguh-sungguh untuk mencari jawapan dengan permulaan menimbulkan persoalan "kenapa? atau apakah?".

Ahli falsafah lebih cenderung memikirkan sesuatu perkara yang belum adanya natijah yang muktamad yang berbeza dengan apa yang telah termaktub dalam al-Quran. Mereka adalah bersumberkan rasional atau akal fikiran bagi mencari logik untuk membuktikan kebenaran yang mereka kaji dan nilai. Jadi, tidak hairanlah jika ahli-ahli falsafah berbeza dari sudut pandangan dan teori yang mereka utarakan.

Maka di bidang falsafah ini, kita akan mempelajari falsafah-falsafah yang telah dikaji oleh orang-orang yang terdahulu dari Barat dan Timur mengenai pelbagai sudut. Mereka menjadikan falsafah sebagai "pegangan hidup" mereka sebagaimana konsep falsafah yang kita maklum, seperti contoh falsafah hidup kita sendiri atau falsafah sesuatu institusi yang mana merangka "matlamat" yang ingin dicapai. Akhirnya, moga kita semua mendapat manfaat dan menilai yang baik daripada bidang falsafah ini.

Wallahu 'alam.

~ perkongsian yg lain~